top of page

Hoe u kunt doneren en onze kerk kunt helpen

Geven is een gebaar vanuit het hart en niet een verplichting. Bij geven is de motivatie, niet alleen voor ons belangrijk maar ook voor God. De apostel Paulus onder leiding van God Geest schreef “Ieder moet voor zichzelf uitmaken hoeveel hij zal geven. Dwing niemand iets te geven, want dan doet hij het met tegenzin. God houdt ervan dat u met een blij hart geeft want zaliger is de gever dan de nemer. De tienden en donaties die u doet aan El Bethel Ministries maken een verschil voor onze gemeenschap en de minderbedeelden in Rotterdam. Er zijn verschillende manieren om te doneren. Er gaat een collecte rond tijdens de samenkomsten en het is ook mogelijk om elektronisch een donatie te doen. Aan stichting EL Bethel Ministries NL98INGB0007388686 "Eer de Heer met al uw rijkdom, met het beste van de oogst"

QR-code donatie EL Bethel.jpg
bottom of page