top of page

 EL Bethel Ministries

"Psalm 84:4-5"

Hou je van gebed, bij El Bethel ben je thuis.

Girl Praying

Individueel gebed

Maandag van 19:00 t/m 21:00

Pastor Preaching

Erediensten

Zondag vanaf 11.00 uur

Bibles

Midweekgebeden en bijbels onderwijs

Vrijdagen van 19:00 t/m 21:00

Gebed

Wanneer we onszelf toelaten tot een disciplinaire gebedsdienst.  Is het belangrijk om te begrijpen dat voor velen van ons het gebed wordt als een omscholing van een relatie tussen de mens en zijn Schepper. Gebed is een relatie die verder gaat dan onze huidige situatie of omstandigheid en ons wezen doordrenkt met de polsslag van Hij die ons heeft geschapen. Met andere woorden, gebed is een gesprek van geest tot geest met God dat plaatsvindt in het rijk van het bovennatuurlijke. Gebed is de belangrijkste manier voor de gelovige om met God te communiceren. Gebed is de sleutel voor een ieder oplossing. Gebed is de reddingslijn voor de gelovige, het verbindt ons hart en onze geest met God, zodat we een intieme gemeenschap met Hem kunnen hebben; het gebed is de vitamine die we nodig hebben zodat we kunnen groeien, en door te groeien leren we op Hem te vertrouwen.

Image by Jack Sharp
Image by Samantha Sophia

Bijdelonderwijs

Het gemeenschap van El Bethel Ministries onderwerp zich aan alles wat de Here in Zijn Woord zegt. Omdat wij geloven dat de Bijbel het Woord van God is. De Bijbel is geïnspireerd door de Heilige Geest en opgeschreven door Zijn dienstknechten. Wij onderzoeken samen het Woord van God, zodat de Heilige Geest ons de wil van de Vader openbaart. Deze bestuderen we zorgvuldig en pas het toe in ons dagelijks leven. Het bestuderen van Gods Woord in combinatie met gebed, merken we dat het niet alleen een vorm van verbale communicatie met God is, maar dat het ook een niveau van aanbidding voor de Here voortbrengt. Het creëert een hemelse atmosfeer. De Bijbel is geen informatie boek of een boek dat je het context achterwege laat. En zeker bij het bestuderen andere vertaling raadpleegt. Als u tot Mij bidt, zal Ik luisteren. U zult Mij vinden als u Mij zoekt en het oprecht van Mij verwacht. Ja,’ zegt de HERE, ‘Ik zal Mij door u laten vinden. En dit alles als we zijn Woord met een oprecht hart bestudeert. Een bijbelonderwijs om te sterven voordat we dood gaan.

“The Church must be intelligible to the simple as well as to the shrewd.”

Robert Hugh Benson

bottom of page